Standardy bezpieczeństwa żywności

HACCP

HACCP – (Hazard Analysis and Critical Control Points) Analiza Zagrożeń I Krytyczne Punkty Kontroli – to system mający na celu szacowanie poziomu ryzyka i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności na każdym etapie jego produkcji i dystrybucji. System HACCP powstał w latach 60. w USA. W Polsce HACCP jest obowiązkowy dla wszystkich zakładów sektora spożywczego od 01.05.2004. Wyznaczono 12 kroków i 7 zasad systemu HACCP.

Krok1: Powołanie Zespołu HACCP;
Krok 2: Opis produktu;
Krok 3: Określenie zamierzonego zastosowania wyrobu;
Krok 4: Stworzenie diagramu przepływu;
Krok 5: Potwierdzenie diagramu przepływu na miejscu;
Krok 6 – Zasada 1: Przeprowadzenie analizy zagrożeń dla każdego etapu;
Krok 7 – Zasada 2: Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli;
Krok 8 – Zasada 3: Wyznaczenie wartości krytycznych dla każdego CCP;
Krok 9 – Zasada 4: Wyznaczenie systemu monitorowania dla każdego CCP;
Krok 10 – Zasada 5: Określenie działań korygujących;
Krok 11 – Zasada 6: Ustalenie procedur weryfikacji;
Krok 12 – Zasada 7: Ustalenie sposobu prowadzenia dokumentacji i
archiwizacji.

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności. Norma ta została opublikowana we wrześniu 2005 roku i łączy w całość zarówno wymagania krajowe jak i międzynarodowe. Norma dedykowana jest dla producentów żywności i pasz, firm logistycznych, producentów dodatków do żywności, producentów wyposażenia maszyn i urządzeń, producentów opakowań do kontaktu z żywnością, środków czystości, usługodawców dla przemysłu spożywczego, producentów pierwotnych – rolników.

Certyfikacja pozwala na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprawę komunikacji wewnętrznej oraz z klientami, uporządkowaniem procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, wzrostem efektywności, szczegółową analizą danych przedsiębiorstwa, a w rezultacie rozwojem przedsiębiorstwa.

BRC Food

BRC Food jest jednym z wiodących standardów spożywczych na całym świecie. Obecnie certyfikat BRC posiada około 15 000 dostawców w ponad 100 krajach. Certyfikacja standardu zapewnia, że klienci mają zaufanie do zarządzania bezpieczeństwem żywności w przedsiębiorstwie. Wdrożenie i certyfikacja standardu BRC przynosi korzyści w postaci redukcji reklamacji, wycofań wyrobu z rynku, porządkuje wymagania GMP i GHP. Pozwala także zarządzać poszczególnymi procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie.

IFS Food

Coraz większe oczekiwania konsumentów, globalny przepływ towarów, podwyższone ryzyko roszczeń odszkodowawczych spowodowało powstanie standardu IFS. IFS dostarcza detalistom i producentom międzynarodowy, jednolity i spójny standard zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Wdrożenie i certyfikacja przez producentów standardu IFS nie tylko zapewnia produkcję wysokiej jakości i bezpiecznych towarów, ale także poprawę istniejących procesów wewnętrznych, co prowadzi do ogólnych oszczędności, poprawy relacji z klientami oraz wzrostu konkurencyjności. Standard IFS jest uznawany przez całą Europę z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, gdzie uznawany jest standard BRC. IFS uznawany jest także w Ameryce.