Kim jestem

Nazywam się Anna Jaros-Brodowska. Od 2005 roku jestem związana z bezpieczeństwem żywności. Pracowałam w zakładach przemysłu spożywczego jako Pełnomocnik ds. Jakości i Kierownik Działu Jakości, Kierownik Laboratorium, a także jako Dyrektor ds. Jakości. Rozwój standardów spożywczych oraz wymagań wobec przedsiębiorców spowodowały, że zaczęłam pogłębiać swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa żywności. Od 2010 roku jestem audytorem zewnętrznym systemów i standardów spożywczych: HACCP, ISO 22000:2005; ISO 9001:2015, UTZ, RSPO, QAFP, GFSI, a także BRC Food, IFS Food, IFS Logistics i IFS Broker. Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa żywności. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje dotyczące wymagań ww. standardów podczas licznych szkoleń oraz podczas audytów III strony. W ciągu roku przeprowadzam około 100 audytów, co pozwala mi być na bieżąco z technologiami wykorzystywanymi w przemyśle spożywczym. Oprócz audytowania zajmuje się także konsultacjami i wdrażaniem systemów bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach sektora spożywczego, sektora produkcji opakowań, jak również szkoleniami zamkniętymi i otwartymi w zakresie systemów jakości i bezpieczeństwa żywności.