BRC Food v. 7

Zapraszamy na dostosowane do Państwa potrzeb warsztaty w zakresie interpretacji wymagań BRC v. 7.

Zakres warsztatów
- Wymagania sieci handlowych w stosunku do producentów żywności;
- Wymagania standardu BRC v. 7 i ich praktyczna interpretacja;
- Ocena przedsiębiorstwa podczas audytu BRC v. 7;

Certyfikat
- Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa wystawiony przez AJB Quality.

Grupa docelowa
- Szkolenie dedykowane jest do pracowników wszystkich szczebli przedsiębiorstw branży spożywczej, osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowej wersji standardu, audytorów i konsultantów.

Warunki uczestnictwa
- Zalecana jest znajomość wymagań HACCP,

Czas trwania
1 dzień

Trener
Anna Jaros-Brodowska – wieloletni audytor standardu BRC oraz innych standardów spożywczych, konsultant.

Zapytania proszę kierować na adres: ajb@ajbquality.pl