Podstawowe informacje o bezpieczeństwie żywności

Wzrost świadomości konsumenckiej oraz rozwój sieci handlowych na rynku polskim spowodowały wzrost wymagań wobec przedsiębiorstw sektora spożywczego. Obowiązujący we wszystkich przedsiębiorstwach sektora spożywczego system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jest podstawą systemów bezpieczeństwa żywności. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do spełnienia wymagań ogólnych, które dotyczą programów wstępnych, GMP, GHP, a także bardziej szczegółowych wymagań, np. znakowania żywności, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, GMO, zanieczyszczeń żywności, materiałów stosowanych do kontaktu z żywnością, itp. Rozwój przedsiębiorstw sektora spożywczego spowodował wzrost certyfikacji systemów bezpieczeństwa żywności. Norma ISO 22000:2005 jest systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności i jest przeznaczona dla każdego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywności. Standardy BRC oraz IFS są standardami wiodących sieci handlowych. Ich certyfikacja pozwala potwierdzić, iż przedsiębiorstwo spełnia wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności i zapewnia ochronę konsumenta końcowego.